Poglavlja

Pregovaračka struktura

  • Savjet za vladavinu prava - Reformske aktivnosti u oblasti vladavine prava predstavljaju srž pregovaračkog procesa Crne Gore s Evropskom unijom. Drugim riječima, od dinamike sprovođenja aktivnosti iz poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava i poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost zavisi tempo pregovaranja u svim ostalim poglavljima pravne tekovine EU. Kako bi se… Pročitaj više
  • Kancelarija za evropske integracije - U Kancelariji za evropske integracije vrše se poslovi koji se odnose na: • upravljanje i koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja u vezi sa praćenjem sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica sa jedne strane i Republike Crne Gore sa druge strane • koordinaciju procesa… Pročitaj više
  • Kancelarija za podršku glavnom pregovaraču - Kancelarija glavnog pregovarača obavlja poslove iz domena: podrške realizaciji poslova i dnevnih aktivnosti glavnog pregovarača, organizacije i praćenja sastanaka glavnog pregovarača s domaćim i stranim predstavnicima u zemlji i inostranstvu, pripreme sastanaka i posjete glavnog pregovarača, kao i učešća na javnim događajima. Kancelarija koordinira poslove s pregovaračkom strukturom i ostalim… Pročitaj više
  • Kolegijum za pregovore - O svim pitanjima u vezi s pregovorima raspravlja se na Kolegijumu za pregovore, kao radnom tijelu Vlade Crne Gore. Kolegijum za pregovore razmatra prijedloge pregovaračkih pozicija i nakon sprovedene procedure u nadležnom radnom tijelu Skupštine Crne Gore, dostavlja ih Vladi na usvajanje. Kolegijum za pregovore čine: Predsjednik Vlade Potpredsjednici Vlade… Pročitaj više
  • Državna delegacija - Državna delegacija vodi neposredne političke razgovore i pregovore s državama članicama i institucijama Evropske unije i odgovorna je za uspješno odvijanje pregovora po svim poglavljima pregovora – pravne tekovine Evropske unije. Državna delegacija odgovara za svoj rad Vladi i djeluje u skladu sa smjernicama za pregovore koje usvaja Vlada. Državna… Pročitaj više
  • Pregovaračka grupa - Pregovaračka grupa je zadužena za stručni i tehnički nivo pregovora sa institucijama i državama članicama Evropske unije, za sva pregovaračka poglavlja pravne tekovine Evropske unije. Pregovaračka grupa razmatra i utvrđuje prijedloge pregovaračkih pozicija i za svoj rad odgovara Vladi. Pregovaračku grupu čine: Glavni pregovarač Zamjenici glavnog pregovarača Članovi Pregovaračke grupe… Pročitaj više
  • Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora - Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora učestvuju u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske unije, učestvuju u izradi prijedloga pregovaračke pozicije, prate realizaciju obaveza iz pregovaračke pozicije, učestvuju u izradi, realizaciji i izvještavanju o realizaciji akcionih planova i drugih dokumenata od značaja za… Pročitaj više